Lidköping Elnät

Ditt ledande lokala nätföretag

Lidköping Elnät är efter avregleringen av den svenska elmarknaden 1996 ett transport och nättjänstföretag. Vi bygger, äger, underhåller och sköter servicen på elnätet. Därmed svarar vi för nättransporten av elektrisk kraft till våra 20.800 kunder, vilka till största delen finns inom Lidköpings kommun. Vi säljer däremot ingen el. Det gör särskilda elhandelsföretag på den avreglerade marknaden.
Att Lidköping Elnät är ett lokalt nätföretag som finns i din närhet, är naturligtvis en stor fördel för dig som kund. Skulle något hända som orsakar driftsstörningar, kan vi snabbt vara på plats och åtgärda felet.
Förvaltningen som ansvarar för nättransport av el till de allra flesta hushållen i Lidköpings kommun är Teknisk Service. Rent praktiskt sköts arbetet av enheten Lidköping Elnät.

Elens väg till Lidköping

Vår energi till Lidköping kommer normalt via stamlinjestationen uppe i Timmersdala vidare över Fortum Energis regionnät och in i Lidköping vid anläggningarna ute vid Wennerbergsvägen. Ytterligare en inmatningspunkt finns i Järpås från Vattenfalls regionnät. På dessa ställen tar vi hand om energin och transporterar den vidare ut i vårt distributionsområde.
Detta sker genom 700 km högspänningsledningar, 765 st transformatorstationer, 1 400 km lågspänningsledningar och 2 700 st kabelskåp. Vi transporterar årligen 416 GWh (miljoner kilowattimmar). Det motsvarar ungefär förbrukningen hos 20 000 elvärmda hus. Vårt kundantal är 20 800 och årsomsättningen är ca 70 Mkr.